OZVITE SA NÁM

OTÁZKY - NÁVRHY - SPONZORI - TOMBOLA 

Kontaktná osoba

- partnerstvá a spolupráce - program - marketing - event info - 

Bianca Bielčíková

+421 910 396 582 

bianca@plesmanazerov.sk

ples.manazerov@fm.uniba.sk

Adresa:

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Odbojárov 10, 831 04 Bratislava

Kontakt na organizačný tím: 

+421 910 396 582

Email:

plesmanazerov@fm.uniba.sk