Srdečne Vás pozývame na 3. ročník Plesu manažérov!

Podujatie, na ktorom sa stretnú, zatancujú a zabavia študenti, absolventi, učitelia a ostatní priatelia Fakulty managementu UK.

Oficiálny dresscode, slávnostné otvorenie a slávnostná večera, zábavný i zážitkový program, tombola a prezentácie firiem počas celého večera .. to všetko a oveľa viac!


Podujatie sa koná pod záštitou dekana Fakulty managementu UK prof. RNDr. Jozef Komorníka, DrSc. a organizujú ju súčasní študenti fakulty.  

Kedy?

09.03.2019

18:00 - 4:00